ราคาห้องพัก
ราคาห้องพัก/ ช่วงเวลา
New Year
26 Dec - 31 Dec
1 Jan - 4 Jan
Year Round
5 Jan - 25 Dec
Graduation Day
18 Jan - 25 Jan
Long Weekend

2 Dec - 6 Dec
9 Dec - 12 Dec
Standard Building 1
1,500
800
1,000
Standard Building 2
1,700
900
1,100
Deluxe Building 1
1,700
900
1,100
Deluxe Building 2,3
1,900
1,100
1,300
Junior Suite
4,000
2,500
3,000
Suite (KD1)
4,000
3,000
3,500
Suite (KD2,RV1,RV2)
5,000
3,500
5,000
Suite (KD3)
6,000
3,700
3,700
Suite (Building 3 )
9,000
9,000
9,000

***ทางโรงแรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ซึ่งมีผลต่อราคาห้องพักโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ชื่อ* :
นามสกุล :
ID / Passport No.:
ที่อยู่ :
โทรศัพท์* :
อีเมล์* :
Check in date:
Check out date:
Stay: night(s)  
Search for room

Room Type Bed Type Extra Bed Price / Night Price
AL